A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện công văn số 369/PGD-VP v/v hưởng ứng cuộc thi ảnh "Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ"

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  369/PGD-VP

V/v  hưởng ứng cuộc thi ảnh

 “Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   

 Cầu Giấy, ngày 12 tháng 12  năm 2019

 

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Tiểu học và THCS

 

          Thực hiện công văn số 5469/SGDĐT-CTTT ngày 05/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cuộc thi ảnh Gìn giữ “khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ”. Đây là cuộc thi ảnh với chủ đề “Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ”- Dự án giảm tốc độ, trường học an toàn;

          Trong khuôn khổ của dự án, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc giảm tốc độ đang được triển khai thông qua truyền thông mạng xã hội Facebook (Trường học an toàn Việt Nam). Một trong những hoạt động chính là tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ” hãy cùng chung tay giảm tốc độ khi lái xe qua khu vực trường học giúp học sinh được an toàn hơn (Thể lệ Cuộc thi kèm theo).

          Thời gian dự thi từ ngày 20/11/2019 đến 17h00 ngày 15/12/2019.

          Đường link Facebook:

          https://www.facebook.com/GiamTocDoTruongHocAnToan

          Phòng GD&ĐT đề nghị Ban giám hiệu các trường chỉ đạo tuyên truyền, thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh để tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả cao./

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 01 : 1.611