Giới thiệu lớp Tiếng pháp

Giới thiệu lớp Tiếng pháp

Năm học 2017-2018 trường tiểu học Nghĩa Tân tuyển 1 lớp song ngữ tiếng Pháp. Sự lựa chọn đầu vào của học sinh khối song ngữ tiếng Pháp hết sức kỹ càng theo một quy trình nghiêm ...
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018

- Căn cứ điều lệ trường Tiểu học. - Căn cứ vào Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối ...
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 640