Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội đã tổ chức một số chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong toàn thành ...